Aksioni humanitar i fëmijëve në IP Linda

Me iniciativën e menaxhmentit dhe edukatoreve të IP LINDA, në këtë institucion është krijuar një fond bamirësie për të ndihmuar familjet në nevojë.

Këtë fund-vit paratë e mbledhura nga kontributet e fëmijëve të IP LINDA shkuan për disa familje dhe studentë. Gjatë përgaditjes së ndihmave (kryesisht gjëra ushqimore dhe higjienike) në ndihmë u doli edhe Al Trade Center me dyfishimin e sasisë së ndihmave.

Duke e kuptuar gjendjen e vështirë jetësore të shumë familjeve, kjo iniciative do të vazhdoj të aplikohet edhe në të ardhmen. Njëherit i falendërojmë të gjithë ata që kontribuan për t’nihmuar fëmijë dhe familje në natën e ndërrimit të moteve. familjeve, kjo iniciative do të vazhdoj të aplikohet edhe në të ardhmen. Njëherit i falendërojmë të gjithë ata që kontribuan për t’nihmuar fëmijë dhe familje në natën e ndërrimit të moteve.

 

 

 

 

 

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *